Gửi Tác phẩm

Biểu mẫu Gửi yêu cầu phát hành Tác phẩm

Nếu đây là lần đầu bạn gửi tác phẩm, Chúng tôi sẽ gửi cho Bạn một email xác nhận thông ​tin đăng ký và hướng dẫn eKYC trong vòng 2 ngày làm việc. Tác phẩm của bạn sẽ được ​phát hành sau khi đăng ký thành công.

∙ Đối với Người dùng đã xác thực và Người dùng truyền thống, Bạn chỉ cần điền email đã ​đăng ký khi cần gửi tác phẩm mới cho Chúng tôi.

∙ Nếu tác phẩm gặp vấn đề trong quá trình phát hành (Trạng thái "Cần chỉnh sửa"), Chúng ​tôi sẽ liên hệ với Bạn qua email đã cung cấp.

∙ Nếu tác phẩm gặp vấn đề khi phát hành thành công (Trạng thái "Đang phát hành"), ​Chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn qua email đã cung cấp.

∙ Nếu cần huỷ phát hành, vui lòng điền Biểu mẫu sau. Việc chỉnh sửa/gỡ bỏ Tác phẩm sau ​khi phát hành thành công có thể lên tới 02 tháng, và sẽ gây chậm trễ trong việc gửi các ​NDST của Bạn mới trong tương lai.

∙ Vui lòng tham khảo mục Thông tin cần thiết và mục Trợ giúp, hoặc liên hệ với Chúng tôi ​qua email music@zenorgroup.com khi cần hỗ trợ.

Trợ giúp, Tips & FAQ

Liên kết Mạng xã hội:

Các liên kết khác:

ZENOR Music by ZENOR

Thông tin cần thiết

Liên kết Artists

Về chúng tôi

DMCA Compliance information for music.zenorgroup.com
Norton Safe Web has analyzed music.zenorgroup.com for safety and security problems

ZENOR GROUP JSC | Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | 0109835712 | 29/11/2021

+84896660869 | +17703737880 | music@zenorgroup.com

© 2021 ∙ 2024 ZENOR